17 lipca 2018

II nabór do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

Rusza II nabór do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, zarówno na 500 zł dla grup nieformalnych jak i 5000 zł dla organizacji pozarządowych. Jak dotąd udało się dofinansować 28 spotkań sąsiedzkich i 6 dzielnicowych festynów w ramach 10. edycji Gdańskich Dni Sąsiadów! Udało się także powołać do życia nowe inicjatywy rodzinne, w tym nowe kluby rodzica oraz zorganizować np. Tydzień Rodzinnych Talentów. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC – operator Funduszu – aktywnie wspiera także funkcjonowanie dzielnicowych portali. W II naborze czekają na inicjatywy zarówno prorodzinne jak i integrujące mieszkańców w dzielnicach. Wnioski można składać do 27 (grupy nieformalne) i 30 (organizacje pozarządowe) lipca 2018.
Liczymy na Waszą kreatywność i dobrą energię!
Więcej informacji: fundacjarc.org.pl/gdanski-fundusz-sasiedzki     
 
Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów