2 marca 2020

500 zł dofinansowania na Twoje wydarzenie w 2020 roku

Aktualizacja: 17.03.2020 | W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronowirusa oraz wynikającymi z niej obostrzeniami, zmianie ulegają daty zakończenia naboru wniosków oraz terminy realizacji inicjatyw. Nowy termin naboru wniosków – 30 kwietnia – obowiązuje zarówno grupy nieformalne (minigranty), jak i organizacje pozarządowe (dotacje do kwoty 5000 zł). Szczegółowe informacje, również dla osób, które już złożyły wnioski: http://bit.ly/2xEX46o

_________________________________________________________________________

Wiosna coraz bliżej, więc my już przygotowujemy dla Was kolejną (dwunastą!) edycję GDS. Tymczasem polecamy Wam skorzystanie z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. Do 16 marca można zgłaszać wnioski o dofinansowanie inicjatywy sąsiedzkiej, również w ramach Dni Sąsiadów, w kwocie 500 zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (minigrant) w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego?
W konkursie może wziąć udział KAŻDA MIESZKANKA I MIESZKANIEC GDAŃSKA. Warunek konieczny – inicjatywa musi zostać poparta przez min. 4 osoby. Zachęć więc do wspólnego działania Sąsiadów i Sąsiadki, zawiążcie nieformalną, 4-osobową grupę inicjatywną i wybierzcie spośród siebie lidera. Opracujcie wspólny plan działania w oparciu o regulamin konkursu (do pobrania tu).

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?
Na autorskie inicjatywy ukierunkowane na działania animujące, aktywizujące i integrujące najbliższe sąsiedztwo – członków wspólnoty mieszkaniowej, sąsiadów z osiedla czy dzielnicy Miasta Gdańska. W planie działania należy uwzględnić co najmniej 10 odbiorców działania/uczestników wydarzenia.
Zgłoszone inicjatywy powinny wpisywać się w jeden z następujących obszarów:
*TYP A – obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (GDS 2020 zaplanowane są w terminie 29.05.-30.06.2020);
*TYP B – integracyjne i animacyjne oddziaływanie na najbliższą społeczność lokalną;
*TYP C – inicjatywy prorodzinne (familiady, warsztaty dla dzieci z rodzicami, zajęcia w Klubie Mam itp.).

Kiedy można realizować zgłoszone inicjatywy?
Poza TYPEM A działań, czyli obchodami Gdańskich Dni Sąsiadów (między 29 maja a 30 czerwca 2020), Państwa wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie pomiędzy 24 marca a 31 lipca 2020 roku.

Jak starać się o pozyskanie minigrantu (do 500 złotych)?
Należy wypełnić wniosek o dofinansowanie (do pobrania tu) Formularz musi zostać wypełniony komputerowo – wnioski wypisane odręcznie nie będą przyjmowane.

Kiedy i gdzie należy składać wnioski o minigrant?
Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 roku do godziny 20:00.
Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

  • Osobiście w biurze Fundacji RC (biuro jest otwarte od pon. do pt. w godz. 9:00-15:30. Wyjątkowo w ostatni dzień naboru, czyli 16 marca, biuro będzie funkcjonować do godz. 20:00).
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej – wnioski złożone tą drogą muszą być skanem oryginału wraz z odręcznymi podpisami członków grupy inicjatywnej! Skan wniosku wyślij na adres gfs@fundacjarc.org.pl.
  • Listem wysłanym pocztą tradycyjną – w tym przypadku liczy się data wpłynięcia wniosku do Operatora konkursu!

ADRES OPERATORA KONKURSU:
FUNDACJA RC
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

Czy można z kimś skonsultować swój wniosek?
Tak! Koordynatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2020 jest p. Ewa Zabłocka z Fundacji RC.
Pytania i prośby o konsultację najlepiej kierować do Koordynatorki:
pod adres e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 504 871 495.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów