11 marca 2020

Granty do 5000 zł dla NGO

Aktualizacja: 17.03.2020 | W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronowirusa oraz wynikającymi z niej obostrzeniami, zmianie ulegają daty zakończenia naboru wniosków oraz terminy realizacji inicjatyw. Nowy termin naboru wniosków – 30 kwietnia – obowiązuje zarówno grupy nieformalne (minigranty), jak i organizacje pozarządowe (dotacje do kwoty 5000 zł). Szczegółowe informacje, również dla osób, które już złożyły wnioski: http://bit.ly/2xEX46o

_________________________________________________________________________

Nabór wniosków o 500 zł dla grup nieformalnych trwa do 16 marca. Nadszedł czas na gdańskie organizacje pozarządowe! W ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać dotację do kwoty 5000 zł! 

Gdańskie NGO’sy mogą składać wnioski w systemie Witkac (gdzie dostępne są dokumenty projektowe wraz z warunkami konkursu). NABÓR TRWA DO 24 MARCA. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY musi trafić do biura Operatora – Fundacji RC – DO 25 MARCA DO GODZ. 20:00. 

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? Mogą to być projekty ukierunkowane na: działania animujące najbliższe sąsiedztwo, mieszkańców osiedla czy dzielnicy Miasta Gdańska, które realizowane będą w okresie od 16 majado 14 grudnia 2020 r.

Typ inicjatyw powinien wpisywać się w jeden z trzech  obszarów wsparcia GFS:

A: obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (w terminie 29.05–30.06.2020),

B: integracyjne i animacyjne oddziaływanie na najbliższą społeczność lokalną,

C: działania prorodzinne (kluby rodzica, familiady itp.)

JAK i GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI? Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie witkac.pl. Do biura Fundacji RC należy dostarczyć tylko POTWIERDZENIE złożenia oferty, wygenerowane przez system witkac. Można to zrobić na trzy sposoby:

a/ osobiście w biurze Fundacji RC: al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz (dawny Pałac Ślubów),
b/ za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oryginału na adres e-mail gfs@fundacjarc.org.pl,
c/  listem pocztą tradycyjną na adres: Fundacja RC, al. Grunwaldzka 5, 80- 236 Gdańsk.
Uwaga! W przypadku potwierdzeń przesłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną decyduje data wpływu do biura operatora.

W procedurze naboru obowiązuje przedstawienie projektu przed komisją oceny w ramach 5- minutowych prezentacji, dlatego organizatorzy proszą o zamieszczenie danych teleadresowych osoby upoważnionej do kontaktu (z nr telefonu i adresem e-mail) w sekcji I.11 wniosku o dofinansowanie w systemie witkac.pl.

PODPISANIE UMÓW i SZKOLENIE INFORMACYJNE – Najpóźniej do dnia 16.05.2020 Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny poprzez publikację listy rankingowej na stronie operatora http://fundacjarc.org.pl/ oraz Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego  http://gfs.org.pl/.

Podpisanie umów z grantobiorcami planowane jest na dzień 18 i 19 maja w siedzibie operatora i połączone będzie z krótkim szkoleniem dla realizatorów:
– pn, 18.05, godz. 18.30-20.00
– wt, 19.05, godz. 11.00-12.30

Masz pytania? Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z Ewą Zabłocką – Koordynatorką Funduszu!
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
nr tel.: 504 871 495

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów