Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów na tyłach ul. Ogarnej

Tegoroczne obchody Gdańskich Dni Sąsiadów objęły teren od Teatru Szekspirowskiego, na którego fasadzie pięknie prezentowała się plenerowa wystawa malarstwa, poprzez zieleniec, na którym odbywały się gry i zabawy przy muzyce i kolorowo rozłożył się „perski rynek”, aż po dziedziniec Pałacu Młodzieży, na którym zorganizowaliśmy „Kawiarenkę”  i „Bar pod chmurką” z grillem i pyszną grochówką z kotła. Porządkowymi była grupa rekonstrukcyjna „amerykańskich marines”, z którymi chętnie fotografowały się dzieci. Piknik przygotowaliśmy razem z wypróbowanymi na Śródmieściu  „Sąsiadami”, to jest z Pałacem Młodzieży i Towarzystwem Przyjaciół Gdańska i jak zwykle na pomoc przy dekoracji i uczestnictwo w drobnych pracach mogliśmy liczyć ze strony osób mieszkających w sąsiedztwie naszej Fundacji.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów