Wszystkie fotorelacje

Otwarcie placu zabaw w szkole podstawowej nr 82

W dniu 11 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw. Najpierw zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, aby wspólnie z Gośćmi Honorowymi; Panem Prezydentem Piotrem Kowalczukiem, Panią Małgorzatą Chmiel, radną Miasta Gdańska, księdzem proboszczem Jarosławem Roplem w obecność pani Dyrektor i przewodniczącej Rady Rodziców obejrzeć występy przygotowane z okazji uroczystego otwarcia placu zabaw. Był występ wokalno-taneczny w wykonaniu szkolnego zespołu, prezentacje sportowe i gimnastyczne: zumba, karate, judo, balet, piosenki w wykonaniu klas Ia i I b, a także III a oraz wesoły skecz. Kilka bardzo ciepłych słów skierował do nas Pan Prezydent, który pochwalił różne przedsięwzięcia podejmowane przez naszą placówkę: zajęcia na Politechnice Gdańskiej, remont sali gimnastycznej, przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia. Pan Kowalczuk podkreślił też aktywną postawę rodziców i na ręce Pani Czechowskiej złożył podziękowania. Pani radna pogratulowała nam pięknego placu zabaw, a ksiądz proboszcz życzył udanej zabawy, radości, uśmiechu na co dzień. Następnie wspólnie udaliśmy się na podwórko, na plac zabaw. Ksiądz Krzysztof Czabaj poświęcił nowe miejsce zabaw, Goście
Honorowi przecięli wstęgę i mogliśmy już korzystać z nowych sprzętów.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów