Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów na ul. Jeleniogórskiej

W ramach Gdańskich Dni Sąsiadów po raz kolejny zorganizowaliśmy „Spotkanie podwórkowe". Organizatorem był Klub dla Osób w  Podeszłym Wieku  finansowany przez MOPR. Tak jak w ubiegłych latach mieszkańcy z okolicznych bloków zostali  powiadomieni okolicznościowymi kartkami z datą i godziną spotkania podwórkowego i plakatami w placówkach handlowych. Sąsiadki i Sąsiedzi  z frekwencją nie zawiedli. Były zabawy integrujące całe rodziny oraz wspólne grillowanie i znakomite ciasta od Sąsiadek. Spotkanie upłynęło w serdecznej, wesołej atmosferze, pomogło nam się wzajemnie poznać.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów