Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów na Skwerze Profesora Gałuszki

W dniu 4 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00  na Skwerze Profesora Pawła Gałuszki spotkali się sąsiedzi z górnej części dzielnicy Strzyża. Spotkania nasze weszły już do tradycji, regularnie spotyka się tutaj kilkadziesiąt osób. Od trzech lat przygrywa nam doskonały zespół „Standard Acoustic”, który swoją muzyką przyciąga coraz większą ilość sąsiadów.

Proponowaliśmy ludziom kiełbaski z grilla, napoje i ciasta, w które zaopatruje nas piekarnia naszego sąsiada Andrzeja Szydłowskiego.

Jak co roku, jako pierwszy sąsiad przybył pan Tadeusz Fiszbach z żoną a potem witaliśmy również panią Barbarę Szczepułę i Marka Ponikowskiego. W tym roku niestety nie mogła przyjść pani profesor Krystyna Gałuszko – żona patrona naszego skwerku. Rolę reprezentacyjną pełnił syn państwa Gałuszków – Mikołaj ze swoją rodziną.

Gdańskie Dni Sąsiadów jest organizowany przez radne Dzielnicy Strzyża – Marię Bernolak-Szczypior oraz  Marię Prokopowicz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Przyjaciół Strzyży i Dziennym Domem Pobytu dla Osób Starszych.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów