Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów Gdańskiej Akademii Seniora

Seniorzy Gdańskiej Akademii Seniora w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów w godz. 13:00 – 14:30 zaprosili okolicznych mieszkańców na przygotowane przez siebie wydarzenia kulturalne: wernisaż swoich prac malarskich w Domu Sąsiedzkim z Galerią  na Osieku oraz koncert seniorskiego Chóru Kameralnego. Licznie przybyli i duzi i mali Sąsiedzi, którzy gorąco oklaskiwali i podziwiali dokonania seniorów. Następnie na skwerze przy ul. Stajennej od 14:30 do 18:00 odbywały się gry i zabawy rekreacyjne na wolnym powietrzu, mały „perski rynek”, a na zakończenie  integrujący wszystkich  poczęstunek – owoce, słodycze, grochówka z kotła i grill. Wspólny czas umilały przeboje z lat 60 i 80.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów