Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów w Klubie Samopomocy „Śródmieście” na ul. Stajennej

Klub Samopomocy Seniora, przy udziale i pomocy Fundacji Inicjatywy Społeczno-Kulturalnej „FORUM” zorganizował w dniu 2.06.2016 Dni Sąsiadów. Spotkanie z udziałem macierzystego klubu „Ujeścisko” odbyło się w plenerze na posesji Stajenna 3. Na spotkanie byli również zaproszeni sąsiedzi siedziby klubu. Klub nasz powitał przybyłych piosenką pt. „Seniorzy”.
Najmłodszym uczestnikiem spotkania był 1,5 roczny chłopczyk a najstarszym …my seniorzy, ze srebrem na głowach.
Przy napojach (kawa, herbata, pepsi) bawiliśmy gości piosenkami ludowymi, wystawiliśmy również zabawny skecz pt. „Macieju, Macieju”. W międzyczasie na grillu dopiekały się kiełbaski i kaszaneczka. Konsumując, gawędziliśmy na różne tematy, jak: o organizowanych imprezach i spotkaniach w Trójmieście, poradnictwie wzajemnym z zakresu zdrowia, robótek, krawiectwa itp., a także wzajemnych doświadczeń z życia codziennego.
Warto wspomnieć, że odwiedziło nas kilku uczniów z sąsiedniej szkoły, zwabionych zapachami z grilla. Częstowaliśmy ich więc kiełbaskami.
Mamy wrażenie, że udało się nam – członkom i kierownictwu klubu Stajenna 3 - nawiązać nić porozumienia międzypokoleniowego i zintegrować starsze pokolenie z młodym oraz nawiązać dobre relacje z sąsiadami.
Spotkanie trwało w godzinach 13.00-16.00 i zakończyło się miłym akcentem ze strony klubu „Ujeścisko” tj. zaproszeniem nas na podobną imprezę, którą zorganizują u siebie.


Gdańsk lipiec 2016
Mgr Jolanta Stworzyjanek

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów