Wszystkie fotorelacje

Spotkanie sąsiedzkie na ul. Starowiejskiej

W dniu 18.06.2016 roku w dzielnicy Letnica odbyły się kameralne Dni Sąsiadów na zapleczu budynków przy ul.Starowiejskiej.
Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy domów komunalnych i mieszkańców sąsiadujących budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Spotkanie miało na celu poznanie się i integrację mieszkańców grup społecznościowych, dotychczas mało zintegrowanych.
Na spotkanie przybyło łącznie ok. 14 osób.Było to spotkanie „koszyczkowe”, składało się z wyrobów wykonanych przez uczestników, a także infrastruktury przygotowanej przez sąsiadów.
Spotkanie miało charakter biesiadny z wymianą wspomnień i wrażeń ludzi wieloletnio zamieszkujących Letnicę oraz ludzi
napływowych, zamieszkałych po rewitalizacji dzielnicy.
Równocześnie w ramach rozrywki przeprowadzono szereg konkursów o zróżnicowanej tematyce z nagrodami. Spotkanie umilała muzyka odtwarzana z płyt.
Na potwierdzenie powyższego zdarzenia załączam kilka fotek wykonanych amatorsko.
Z pozdrowieniami Wiesław Siemiński, organizator.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów