Wszystkie fotorelacje

Dni Sąsiadów na ul. Biskupiej

Dni Sąsiadów na Biskupiej Górce odbyły się w sobotę, 27 maja, w godz. 14.00-18.00. Poprzedziły go staranne przygotowania ze strony grupy nieformalnej „Sentymentalni” i Stowarzyszenia Biskupia Górka.
„Sentymentalni” (Gdański Fundusz Senioralny, 60+) opracowali i przeprowadzili szereg zabaw, w które niegdyś jako dzieci bawili się z dużym zaangażowaniem. Zrobili także w Domu Sąsiedzkim przy Biskupiej 4 wystawę tym zabawom poświęconą.

Stowarzyszenie Biskupia Górka dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu Miasta Gdańska mogło przeprowadzić akcję propagowania ukwiecania okien i balkonów. Najpierw był wykład o tym, jakie to powinny być rośliny i jak o nie dbać, a potem przybyłe na spotkanie osoby mogły wziąć do domu przygotowaną przez siebie (pod okiem fachowca) skrzynkę z wybranymi roślinami. Przy kawie i ciastkach rozmawiano i dzielono się doświadczeniami. Pogawędki kontynuowano na podwórku przy Domu Sąsiedzkim, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli brali udział w grach i zabawach przygotowanych przez „Sentymentalnych”. Jeden z sąsiadów dał koncert akordeonowy. Znalazły się też osoby, które w tym czasie wspólnie posadziły pozostałe rośliny na terenie przylegającym do Domu Sąsiedzkiego. Od razu zrobiło się tam ładniej.

Spotkanie zakończył mini spektakl teatralny przygotowany przez dzieci na warsztatach artystyczno-plastycznych, które odbywają się w Domu Sąsiedzkim.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów