Wszystkie fotorelacje

Spotkanie na ul. Sitowie 35 (17.05.2013)

Gdańskie  Dni  Sąsiadów organizowane w w/w miejscu zgromadzily około 50 osób. Byli to mieszkańcy domku  Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku oraz okoliczni mieszkańcy. Sasiedzi zafundowali grilla oraz różnego rodzaju napoje, owoce, warzywa i pieczywo, a także nagrody (koszulki, kubki, gry planszowe, książki, plyty DVD oraz słodycze itp.), które zdobywano podczas licznych konkursów, organizowanych przez Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku w osobach Małgorzaty Guz, Kacpra Piechowskiego oraz Grzegorza Kurek. Spotkaniu Gdańskich Dni Sąsiadów towarzyszyły muzyka z radia, płyt, na żywo (akordeon) i wykonywana przez uczestników oraz  wspomnienia „najpiękniejszych dni swojego życia”.

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów