Współpraca

Masz pomysł na współpracę partnerską lub patronacką w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów?

Zgłoś się do Fundacji RC! https://fundacjarc.org.pl/

Gdański Fundusz Sąsiedzki http://gfs.org.pl/

 

Dni Sąsiadów

Dni Sąsiadów